top of page

Psychotherapie

psychotherapie.jpg

Jeroen Brijsse is als psycholoog actief in de praktijk, waar hij vooral (jong)volwassenen begeleidt; zowel individuen als koppels.

Afspraken gebeuren op doorverwijzing van de artsen van De Meiklok.

Je kan ook zelf een afspraak boeken via https://secure.introlution.be/mijnonlineagenda_cmode/default.aspx?domain=praktijkecht.be

Jongeren en volwassenen

Samenwerking tussen huisartsen en psychotherapeut 

1. Een psychotherapeut onder het dak van de groepspraktijk “De Meiklok”:

Mensen kunnen het moeilijk hebben met zichzelf of in de omgang met anderen. Soms lukt het niet om er op eigen kracht uit te komen. Dan kan deskundige hulp nodig zijn.

Voor de huisartsen van de groepspraktijk “De Meiklok” hangen lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen soms sterk samen en kunnen elkaar zelfs op veel manieren beïnvloeden en versterken. Lichamelijke klachten kunnen een psychische oorzaak hebben en andersom.

Tijdens de consultaties merken de huisartsen dat veel lichamelijke klachten samenhangen met psychische – en/of relationele problemen. De huisartsen van de praktijk merken tevens dat deze psychische – en relationele problemen bij veel patiënten heel wat emotionele pijn en een belangrijke last en spanning legt op hun dagelijkse beleving en omgang met gezinsleden of andere mensen. Heel vaak leidt dit tot depressiviteit, angstklachten, verminderde arbeidsmogelijkheden, dwanggedachten, relationele problemen, ea.

De dokters van de groepspraktijk hebben altijd oog gehad voor deze psychologische – en relationele aspecten naast de fysieke klachten van de patiënt waardoor ze zeer bewust de keuze hebben gemaakt om gericht samen te werken met een psychotherapeut binnen de groepspraktijk.

2. Een veelheid aan aanmeldingsklachten

De problematieken waarbij de huisarts binnen de groepspraktijk “De Meiklok” zal doorverwijzen en samenwerken met de psychotherapeut zijn:

  • Emotionele problemen, depressie, ernstige spanning – en stressproblemen, angstklachten, paniekaanvallen, hyperventilatie, dwangmatig ritueel handelen;

  • Verwerkingsmoeilijkheden: na relatiebreuk of ziekte, overlijden, ingrijpende gebeurtenissen/psychotrauma (overval, ongeval, aanranding,…);

  • Aanpassingsproblemen: aan de werksituatie, studieproblemen, burn-out, levensfaseproblematiek (midlife, op pensioenstelling,…);

  • Persoonlijkheidsproblemen: gevoelens van minderwaardigheid, eenzaamheid, identiteitsproblemen, perfectionisme, onzekerheid, eetproblemen, agressie, gebrek aan assertiviteit, schuldgevoelens;

  • Gezins- en relatiemoeilijkheden, opvoedingsmoeilijkheden met jongeren, emotionele problemen bij /na scheiding ;

  • Psychosomatische klachten;

  • Problemen met alcohol, drugs, medicatie of gokken;

  • Algemene levensvragen,… ;

  • Nazorg bij psychiatrische problemen.

De psychotherapeut richt zich tot volwassenen en jongeren. De hulpverlening/psychotherapie richt zich zowel individueel als naar het koppel of naar het gezin in belang van het begeleiding- en het genezingsproces van de cliënt.

De begeleiding start vanuit een onvoorwaardelijk respect voor de eigenheid van de persoon van de cliënt en zijn levenscontext.Vanuit een respectvolle houding luistert de psychotherapeut naar de verhalen van de cliënt.

De psychotherapeut laat de cliënt zicht krijgen op de achtergrondfunctie en betekenis van zijn storende klachten. De klachten hebben heel vaak een aanloop, een groei en persoonlijke, familiale, sociaal-maatschappelijke geschiedenis.

Het hier en nu is belangrijk, maar de cliënt moet ervan bewust zijn dat zijn verleden de klachten, zijn relaties in het heden kadert.

3. Meerwaarde van de psychotherapeut in de groepspraktijk “De Meiklok”

Bij aanwezige psychologische of relationele problemen tijdens de consultaties kan de huisarts, in samenspraak met de patiënt, vrij snel doorverwijzen naar de psychotherapeut binnen de praktijk. Deze samenwerking biedt voor de patiënt een verruiming en betere afstemming van het zorgaanbod. Het is een zeer lage drempel. Er moet namelijk niet naar een andere instantie doorverwezen worden.  Huisarts en psychotherapeut binnen de groepspraktijk “De Meiklok” zijn erg complementair, beiden benaderen de problemen van de patiënt vanuit hun professionalisme en eigen competenties. De psychotherapeut heeft een andere invalshoek en deskundigheid bij het benaderen van de geestelijke gezondheidsproblemen, hij kan de psychologische, emotionele of relationele problemen beter duiden omdat hij meer tijd kan besteden aan het luisteren naar wat de patiënt zegt over zijn problemen en de patiënt helpt reflecteren over deze problemen.

Overleg tussen de huisartsen en psychotherapeut binnen de groepspraktijk is zeer belangrijk, vlot te realiseren en verhoogt de kwaliteit en de doeltreffendheid van het hulpaanbod in “De Meiklok “.

Uiteraard met in acht nemen van het beroepsgeheim voor de patiënt. Dit komt de genezing van de patiënt alleen maar ten goede.

Kinderen

Momenteel is er nog geen kinderpsychologe binnen onze praktijk werkzaam.

Wij werken nauw samen met kinderpsychologen uit de buurt.

(o.a. Groepspraktijk ‘De Toverstaf’ – Torhoutse Steenweg 203 - website)

bottom of page